РЕГИОНАЛЕН КАЛЕНДАР

БФТ-Регионален Център Плевен

РЕГИОНАЛЕН КАЛЕНДАР

за 2019 год.

Април
6-7 април-Регионален турнир-10год.-Хемус-В.Тн
6-7 април-Регионален турнир-14год. Мачбол(Монтана)
13-14 април-Регионален турнир-12год.-Плевен-90
26-27 април-Регионален турнир-12год.-ПСК Плевен
Май
4-5 май- Регионален турнир-16год. Плевен-90
11-12 май- Регионален турнир-10год -СТК-Троян
11-12 май- Регионален турнир-14год.-Хемус-В.Тн
17-19 май-Киндер+-9,10,11и12год.-Плевен-90
18-19-май-Регионално първенство-16год. ТК“Габрово“
25-26 май- Регионално отборно първенство-8-10 год.-Плевен-90
24-25 май- Регионално първенство-14год. ТК“Габрово“
Юни
2 юни- Регионално първенство-8год. ПСК Плевен
8-9 юни- Регионално първенство-10год.-Плевен-90
8-9 юни- Регионален турнир-14год. Кристи-Дряново
16 юни- Регионален турнир-8год. Кристи-Дряново
22-23 юни- Регионално първенство-12год. Плевен-90
29-30 юни- Регионално първенство-18год. Плевен-90

Юли
6-7 юли- Регионален турнир-10год. ПСК Плевен
6-7 юли- Регионален турнир-14год.-Плевен-90
13-14 юли- Регионален турнир-12год.-Враца 2013
27-28 юли- Регионален турнир-16год.-Барс ВТн.
Август
4 август- Регионален турнир-8год. -СТК-Троян
3-4 август- Регионален турнир-10год. ТК“Габрово“
10-11 август- Регионален турнир-12год. Кристи-Дряново
17-18 август- Регионален турнир-14год. СТК-Троян
17-18 август- Регионален турнир-18год.-Плевен-90
24-25 август- Регионално отборно п-во(ново)-9и10 г.-Плевен-90
24-25 август- Регионален турнир-14год.-Враца 2013
31 август-01 септември- Регионален турнир-10год. Кристи-Дряново
Септември
1 септември- Регионален турнир-8год. Мачбол(Монтана)
14-15 септември- Мастърс-8год.-ПСК Плевен
14-15 септември -Регионален турнир-12год. СТК-Троян
14-15 септември -Регионален турнир-16год Плевен-90
Октомври
5-6 октомври- Регионален турнир-12год.-Хемус-В.Тн
5-6 октомври- Регионален турнир-16год. . Мачбол(Монтана)
12 октомври- Регионален турнир-10год.-Хемус-В.Тн
13 октомври Регионален турнир-8год.-Хемус-В.Тн

Регионален координатор: Т.Бешевишки

12.04.2018 13:44