0884/378 166

Пункт за изкупуване на пластмаса, наелон и хартия-„Евро Импекс – Варна“ ООД

Фирмата предлага услуги по: -Изкупуване на хартия. -Изкупуване на пластмаса. -Изкупуване на найлон. -Изкупуване и унищожаване на Архиви. „Евро Импекс-Варна“ ООД е дружество работещо в […]