Дерматолог Плевен (кожен лекар) осигурява лечение на алергични, бактериални, вирусни и други кожни заболявания, на болести, предавани по полов път и болести на кожните придатъци. отстранява кожни проблеми.

0876/607 056

Дерматовенеролог д-р Калинка Недушева

Дерматовенеролог Д-р Недушева е специалист в диагностиката и лечението на кожни и венерически болести и практикува в своето дермато-козметично студио в град Плевен, както и […]